Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil (Hususi) pasaport birçok ülkeye 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz seyahat etme imkanı sağlamaktadır. Fakat bazı ülkelerde yeşil pasaport sahibi olsanız da o ülkeye girişte e-vize veya kapı vizesinin alınması gereklidir. Peki, Yeşil pasaport kimlere verilir?

Eski bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, 1.2. ve 3. derece kadrolarda bulunan ya da bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emeklilikleri bu derecelerden kesilmek şartıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka bir resmi vazife ile ya da kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Yeşil Pasaport Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri için Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekliliklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile görevlerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilebilmektedir.

İlçe ve İl belediye başkanlarına, görevleri boyunca yeşil pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkün olmaktadır.

Yeşil pasaport pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli olmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşına kadar, yine ergin olsalar dahi evli olmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda zihinsel, bedensel veya ruhsal özürlerinden en az biri sebebiyle devamlı bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da yeşil pasaport verilir. Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde yeşil pasaport verilebilir.

Yeşil pasaport için gerekli belgeler
Yeşil pasaport talep formu.
Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
2 adet biyometrik fotoğraf
Öğrenci belgesi
Daha önceden alınan, iptal olmamış geçerli, geçersiz pasaportlar
Pasaportun ödendi dekontu veya makbuzu
Ergin olmayanlar ya da kısıtlılar için veli, vasi kararı ve muvafakat belgesi.
Sağlık kurulu raporu
Emeklilik ya da çekilme sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösteren belge, başvuru sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi.